המשנה לנשיא למחקר

פרופ’ יעקב (קובי) רובינשטיין, המשנה לנשיא למחקר

לאתר האישי

דוא”ל: evpr@technion.ac.il | טל’: 04-8292527; 04-8231513 | פקס: 04-8294609


היבטים אקדמיים של המחקר בטכניון

עידוד קשרי מחקר עם מוסדות אקדמיים בעולם וחברות בינלאומיות

קשר עם החוקרים בטכניון

  • עידוד הגשת הצעות מחקר למקורות מימון
  • עידוד שיתוף פעולה במחקר בין חברי סגל ובמיוחד מחקרים בין יחידתיים
  • איתור ועידוד יצירת מקורות מימון למחקר

מימון מחקר ממקורות פנימיים (קרנות מנל”מ)

ממונה על מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע”מ (זו המסגרת בה מתקיימות כל פעילויות המחקר הממומן בטכניון).

ניהול המחקר הממומן

העברת טכנולוגיות (קניין רוחני, פיתוח עסקי) – http://t3.trdf.co.il

פרסי מחקר בטכניון

קליטת מדענים עולים חדשים