ועדות אתיקה

אחראי ליושרה במחקר – פרופ’ יעקב (קובי) רובינשטיין, המשנה לנשיא למחקרThe European Code of Conduct for Research Integrity