קולות קוראים

קולות קוראים
תאריך
פרסום

הקול הקורא

תאריך אחרון
להגשה
17/04/2019

Call for proposals "The Irving and Branna Sisenwein Fund" - 2019

26/05/2019
01/04/2019קול קורא - הצעות קרן וולפסון - 201914/04/2019
01/04/2019קול קורא להגשת מועמדות- פרסי מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים ע"ש לנדאו 2019:
קול קורא
תקנון
13/05/2019
13/01/2019תמיכה במרכזי מחקר במדעי הנתונים
מכתב המנל"מ
קול קורא של ות"ת
15/03/2019
30/12/2018המועצה להשכלה גבוהה - ות"ת - קולות קוראים לתשתיות מחקר:
מכתב המנל"מ
קול קורא לציוד
קול קורא לכח אדם מקצועי
14/02/2019
20/12/2018מענקי מחקר מ"קרן משפחת מאלאט" בתחום מדעי החיים לחבר סגל חדשים לשנה"ל תשע"ט20/01/2019
16/12/2018

Kurt Mahler Prize Fund in Mathematics - 2019

31/01/2019
29/11/2018

A Call for Submission of Candidates for Research Prizes - 2019


נוהל פרסי מחקר
17/01/2019
29/11/2018קול קורא להגשת הצעות מחקר לקרן ע"ש רוברט פולק למחקר יישומי - 201931/12/2018
15/11/2018

Uzi & Michal Halevy Research Fund
Uzi & Michal Halevy Award for Innovative Applied Engineering

31/12/2018
15/11/2018

Umbrella Award Call 2019
Application Form

17/12/2018
07/11/2018

Hershel Rich Technion Innovation Awards - 2019

31/12/2018
07/11/2018קול קורא להגשת הצעות למענקי מחקר ביטחוני - 201901/01/2019
01/11/2018

Technion Research Proposal Directory - 2019

31/01/2019
21/10/2018שת"פ בינתחומי של הפקולטה לרפואה עם פקולטות אחרות בטכניון – תשע"ט

מענקי מחקר מקרנות מנל"מ – קרנות ייעודיות לשנת תשע"ט
29/11/2018