קולות קוראים

קולות קוראים
תאריך
פרסום

הקול הקורא

תאריך אחרון
להגשה
12/05/2024קול קורא לחברי סגל חדשים - קרן משפחת מאלאט20/06/2024
12/05/2024Seed-Grants Between Guangdong Technion – Israel Institute of Technology (GTIIT) and The Technion – Israel Institute of Technology01/07/2024
15/04/20242-2024 TASP קול קורא - הגשת הצעות מחקר לתכנית למערכות אוטונומיות30/05/2024
17/06/2024
14/04/2024Call for Proposals for Kenneth and Gloria Levy - Student Innovation Fund January 202415/05/2024
08/04/2024תוכנית בין מל"ג/ות"ת לבין משרדי החוץ והאוניברסיטאות האיטלקים לשיתוף פעולה מדעי בין המדינות01/05/2024