טפסים ונהלים

טפסים


החל מ-1/1/2014 יש להגיש את טופס רישום הצעת מחקר (טופס מנל"מ) באמצעות פורטל הטכניון בלבד 


החל מ-1/1/2014 יש להגיש את טופס הבקשה לאישור נסיעה לחו"ל בתפקיד באמצעות פורטל הטכניון בלבד


טופס בקשה לאישור נסיעה לחו"ל בתפקיד (מתוך אתר רשות המחקר טופס 2.1.2)


טופס בקשה לשימוש בכספי החזרים (מתוך אתר רשות המחקר טופס 1.3.2)


נהלים

אתיקה במחקר


נוהלי שימוש בכספי קרנות פנים טכניוניות


תשע"ט
(2019)
נוהל השימוש בכספי המענקים מקרנות פנים טכניוניות:

  1. מענקים מקרנות מנל"מ;
  2. קתדרה לצעירים (CDC), עמית לנדאו, מענקי "מרצה ע"ש";
  3. קרן הנשיא;
  4. מענקים מתרומות (כולל תרומות מחברות הי-טק).