קרנות מנל”מ

מימון מחקר ממקורות פנימיים – קרנות מנל”מ

  • קרנות מנל”מ מבוססות על תרומות דורשי הטכניון ומיועדות לקידום פעילות מחקרית ולעידוד הגשת הצעות מחקר למימון חוץ.
  • בחלק מהמקרים כספי התרומה מיועדים למחקר כללי ובחלקם קובע התורם את יעוד התרומה לנושא ו/או לפקולטה מסוימים.
  • בעת הדיון בבקשה יובאו בחשבון: הפעילות המחקרית, הצעות המחקר שהוגשו לקרנות חוץ, זכיות במענקים מקרנות חוץ, היקפי המענקים שניתנו בעבר ואופן ניצולם, ועתודות המחקר העומדות לרשות חבר הסגל.

קרנות בתחומי מחקר שונים ו/או מחקרים בעלי פוטנציאל יישומי:

קרנות יעודיות

קרנות מנל"מ יעודיות
קרן לקידום המחקר
היישומי בטכניון
מחקרים חדשניים בעלי פוטנציאל יישומי והעברת תוצרי מחקר משלב המחקר הבסיסי למחקר יישומי
קרן עוזי ומיכל הלוימחקר הנדסי, יישומי וחדשני
קרן משפחת מאלאטתומכת במימון מחקרים בתחום מדעי החיים, לחברי סגל חדשים הנמצאים עד שנתיים בטכניון
אנרגיהמחקרים בנושאי אנרגיה ואנרגיה סולרית
קרן ע"ש אשר פלד ז"לקידום נושאי מחקר במערכות חימוש. מחקרים שמעורבים בהם משתלמים לתואר שני ושלישי אשר רשומים במחקר כשותפים.

קרנות חוץ תחרותיות


נוהלי השימוש בכספי קרנות פנים טכניוניות (לא כולל את הקרן לעידוד המחקר בטכניון)
נוהל השימוש בכספי המענקים מטעם ה”קרן לעידוד המחקר החדשה בטכניון” – מתייחס לקרנות עידוד הישנות