קרנות מנל”מ

קרנות פנים טכניוניות

  • קרנות מנל”מ – מבוססות על תרומות דורשי הטכניון ומיועדות לקידום פעילות מחקרית ולעידוד הגשת הצעות מחקר למימון חוץ.
  • בחלק מהמקרים כספי התרומה מיועדים למחקר כללי ובחלקם קובע התורם את יעוד התרומה לנושא ו/או לפקולטה מסוימים.
  • בעת הדיון בבקשה יובאו בחשבון: הפעילות המחקרית, הצעות המחקר שהוגשו לקרנות חוץ, זכיות במענקים מקרנות חוץ, היקפי המענקים שניתנו בעבר ואופן ניצולם, ועתודות המחקר העומדות לרשות חבר הסגל.

קרנות בתחומי מחקר שונים ו/או מחקרים בעלי פוטנציאל יישומי:

קרנות יעודיות

קרנות מנל"מ יעודיות
קרן ע"ש עוזי ומיכל הלוימחקר הנדסי, יישומי וחדשני
קרן משפחת מאלאטתומכת במימון מחקרים בתחום מדעי החיים, לחברי סגל חדשים הנמצאים עד שנתיים בטכניון
קרן ע"ש אליהו פןתמיכה במחקרים רפואיים ובמחקרים מדעיים.
קרן ע"ש אשר פלד ז"לקידום נושאי מחקר במערכות חימוש. מחקרים שמעורבים בהם משתלמים לתואר שני ושלישי אשר רשומים במחקר כשותפים.
קרן המחקר ע"ש נחום וילבוש ז"למימון מחקרים בתחום המזון.
קרן משפחת סיסנוויןמימון מחקרים בתחום רפואת העיניים: בני-אדם (ליקויי ראייה, פגמים בכושר הראייה וכו'), ראיית חיות וראייה מלאכותית, כולל מחקרים יישומיים.
קרן קראון ואנגרדתמיכה ברכישת ציוד תשתיתי עבור חברי וחברות סגל באמצע הקריירה

קרנות חוץ תחרותיות


נוהלי השימוש בכספי קרנות פנים טכניוניות (לא כולל את הקרן לעידוד המחקר בטכניון)
נוהל השימוש בכספי המענקים מטעם ה”קרן לעידוד המחקר החדשה בטכניון” – מתייחס לקרנות עידוד הישנות