זוכים בפרסי מחקר לשנת 2016

פרס מחקר ע"ש אלכסנדר גולדברג, עבור הצטיינות במחקר שיש בו תרומה ישירה או עקיפה לתעשיה הישראלית. בשנת 2016 ניתן הפרס לד"ר גיא ברטל, הנדסת חשמל.

Bartal-Goldberg-2016
ד"ר גיא ברטל, הנדסת חשמל

פרס מחקר ע"ש ריי ומרים קליין, עבור עבודת מחקר מצטיינת העשויה לתרום לקידום התעשייה, הטכנולוגיה, הביטחון או היכולת המדעית של מדינת ישראל. בשנת 2016 ניתן הפרס לפרופ"ח דן צפריר, מדעי המחשב.

Zafrir-Klein-2016
פרופ"ח דן צפריר, מדעי המחשב