זוכים בפרס יולודן 2016

הטקס התקיים ב-22 במרץ 2017 בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון.

img_7435_33634184646_o
פרופ"ח אילת פישמן, הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
פרופ' תמיר טולר, המחלקה להנדסה ביו-רפואית, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל-אביב
img_7496_32831834504_o
מימין לשמאל: פרופ' וויין קפלן, מנל"מ; פרופ"ח אילת פישמן, הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, טכניון; מר מייקל קיי וגב' אסתר קיי; פרופ' תמיר טולר, המחלקה להנדסה ביו-רפואית, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל-אביב