זוכים בפרסי מחקר לשנת 2018

פרס מחקר ע"ש אלכסנדר גולדברג, עבור הצטיינות במחקר שיש בו תרומה ישירה או עקיפה לתעשיה הישראלית. בשנת 2018 ניתן הפרס לפרופ"מ אלכסנדר חייט, הנדסת חשמל.


פרס מחקר ע"ש ריי ומרים קליין, עבור עבודת מחקר מצטיינת העשויה לתרום לקידום התעשייה, הטכנולוגיה, הביטחון או היכולת המדעית של מדינת ישראל. בשנת 2018 ניתן הפרס לפרופ"מ גליה מעיין מהפקולטה לכימיה.