פרס יולודן 2018

בתמונה: מר מייקל קיי וגב' אסתר קיי; פרופ' טל דביר, אוניברסיטת תל-אביב; פרופ' וויין קפלן, המשנה לנשיא למחקר.