זוכים בפרסי מחקר לשנת 2019

פרס מחקר ע”ש אלכסנדר גולדברג, עבור הצטיינות במחקר שיש בו תרומה ישירה או עקיפה לתעשיה הישראלית. בשנת 2019 הוענק הפרס לד”ר שחר קוטינסקי, הנדסת חשמל.

פרס מחקר ע”ש ריי ומרים קליין, עבור עבודת מחקר מצטיינת העשויה לתרום לקידום התעשייה, הטכנולוגיה, הביטחון או היכולת המדעית של מדינת ישראל. בשנת 2019 הוענק הפרס לפרופ’ אהרן בלנק מהפקולטה לכימיה.