זוכים בפרסי מחקר לשנת 2020

פרס מחקר ע”ש אלכסנדר גולדברג, עבור הצטיינות במחקר שיש בו תרומה ישירה או עקיפה לתעשיה הישראלית. בשנת 2020 הוענק הפרס לדר’ דניאל סודרי מהפקולטה להנדסת חשמל.

פרס מחקר ע”ש ריי ומרים קליין, עבור עבודת מחקר מצטיינת העשויה לתרום לקידום התעשייה, הטכנולוגיה, הביטחון או היכולת המדעית של מדינת ישראל. בשנת 2020 הוענק הפרס לפרופ’ חבר מורן ברקוביץ מהפקולטה להנדסת מכונות.

פרס מחקר ע”ש דוד דודי בן-אהרון, עבור עבודת מחקר מצטיינת בתחום יישומי חדשני העשוי לתרום לפיתוח, ייעול וקידום היצוא ממדינת ישראל. בשנת 2020 הוענק הפרס לדר’ יאיר פלד, מהפקולטה לרפואה.