ועדה לאתיקה בניסויים קליניים בבני אדם

חברי הוועדה

הודעת יו"ר הועדה מתאריך מ-22/12/2017

 

ועדה לאתיקה בניסויים קליניים בבני אדם
פרופ’ קליני עופר נתיב
הפקולטה לרפואה – יו"ר
ofer.nativ@b-zion.org.il04-835-9523
פרופ’ ענת רפאלי
הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול
anatr@ie.technion.ac.il04-829-4421
פרופ”ח אמיר לנדסברג
הפקולטה להנדסה ביו-רפואית
amir@bm.technion.ac.il04-829-4143
פרופ”ח קליני סמי ניטצקי
הפקולטה לרפואה
s_nitecki@rambam.health.gov.il04-854-3798
פרופ”ח קליני שראל הלחמי
הפקולטה לרפואה
shalachmi@hotmail.com04-835-9523

תקנות

נוהלי הוועדה לאתיקה בניסויים קליניים בבני אדם בטכניון

טפסים

טופס שאלון הוועדה לאתיקה לניסויים קליניים בבני-אדם
Request for approval to work with human embryotic stem cells in experimental research
Request for approval to work with human tissues/cells in experimental research