זוכים בפרסי מחקר לשנת 2019

פרס מחקר ע"ש אלכסנדר גולדברג, עבור הצטיינות במחקר שיש בו תרומה ישירה או עקיפה לתעשיה הישראלית. בשנת 2019 הוענק הפרס לד"ר שחר קוטינסקי, הנדסת חשמל.

פרס מחקר ע"ש ריי ומרים קליין, עבור עבודת מחקר מצטיינת העשויה לתרום לקידום התעשייה, הטכנולוגיה, הביטחון או היכולת המדעית של מדינת ישראל. בשנת 2019 הוענק הפרס לפרופ' אהרן בלנק מהפקולטה לכימיה.

זוכים בפרסי מחקר לשנת 2018

פרס מחקר ע"ש אלכסנדר גולדברג, עבור הצטיינות במחקר שיש בו תרומה ישירה או עקיפה לתעשיה הישראלית. בשנת 2018 ניתן הפרס לפרופ"מ אלכסנדר חייט, הנדסת חשמל.


פרס מחקר ע"ש ריי ומרים קליין, עבור עבודת מחקר מצטיינת העשויה לתרום לקידום התעשייה, הטכנולוגיה, הביטחון או היכולת המדעית של מדינת ישראל. בשנת 2018 ניתן הפרס לפרופ"מ גליה מעיין מהפקולטה לכימיה.

זוכים בפרס יולודן 2017

הטקס התקיים ב-1 במאי 2018 בפקולטה להנדסת מכונות.

מימין לשמאל: פרופ"ח רועי בק-ברקאי, אוניברסיטת תל-אביב; מר מייקל קיי וגב' אסתר קיי; ד"ר שלי צליל, הפקולטה להנדסת מכונות, טכניון; פרופ' וויין קפלן, המשנה לנשיא למחקר.

הזוכים בפרס המטריה 2018

פרס המטריה הוענק זו השנה הראשונה במסגרת כנס המטריה ה-32, בנושא המרת אנרגיה ואחסון אנרגיה, שהתקיים בטכניון.

ד"ר מתי סאס מהפקולטה להנדסת מכונות, טכניון, שקיבל את הפרס על פיתוח התקנים המשלבים אחסון אנרגיה והתפלת מים רציפה

מר יאסין אמרי דורמוס ממכון יוליך על פיתוח בטריות סיליקון-אוויר

פרופ' סטפני אלגטי מאוניברסיטת אעכן על מידול של להבי טורבינות רוח

 

כתבה על הכנס באתר הטכניון

זוכים בפרסי מחקר לשנת 2017

פרס מחקר ע"ש אלכסנדר גולדברג, עבור הצטיינות במחקר שיש בו תרומה ישירה או עקיפה לתעשיה הישראלית. בשנת 2017 ניתן הפרס לפרופ"מ ברק פישביין, הנדסת אזרחית וסביבתית

פרופ"מ ברק פישביין, הנדסה אזרחית וסביתית

פרס מחקר ע"ש ריי ומרים קליין, עבור עבודת מחקר מצטיינת העשויה לתרום לקידום התעשייה, הטכנולוגיה, הביטחון או היכולת המדעית של מדינת ישראל. בשנת 2017 ניתן הפרס לפרופ"ח אילון רימון, הנדסת מכונות

פרופ"ח אילון רימון, הנדסת מכונות

פרס מחקר מקרן ע"ש דוד דודי בן-אהרון, עבור עבודת מחקר מצטיינת בתחום יישומי חדשני העשוי לתרום לפיתוח, ייעול וקידום היצוא ממדינת ישראל. בשנת 2017 ניתן הפרס לפרופ"ח מרק גנדלמן, כימיה

פרופ"ח מרק גנדלמן, כימיה